Uppdrag IT-beställare

QDEC AB har fått i uppdrag att stödja den Konstnärliga fakultetens IT-verksamhet. Vi ska i samarbete med fakulteten ta fram IT-strategier och planer samt skapa en fungerande IT-organisation.