Våra referenser

Vi har under många år samarbetat med ett antal olika uppdragsgivare och varit ett stöd i deras projekt och verksamhetsutveckling. Här följer ett axplock av de uppdrag som vi har ansvarat och deltagit i.

 • Referenser

  Vi har i uppdrag att tillsammans med den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet skapa en struktur för deras IT-verksamhet. Tillsammans med IT-samordnare och ledningsgrupp tar vi fram strategier, handlingsplaner samt arbetar operativt för att skapa struktur och rutiner för IT-verksamheten. Vi deltar även i större interna projekt på GU så som datorarbetsplats, kursplaneringsprocessen, framtagande av IT-strategi mm.

 • Referenser

  Projektledare för uppgradering av befintligt GIS-projekt. Vi har deltagit i hela processen från upphandling till projektgenomförande. Att som Borås Elnät välja en extern projektledare till sin tekniktunga verksamhet visade sig vara ett lyckat drag – upphandlingen samt projektet har genomförts med ett mycket gott ekonomiskt resultat för Borås Elnät.

   

 • Referenser

  Vi deltog i Göteborgs Stad stora migreringsprojekt Gbg3000 och då i rollen som projektledare. Det var ett välstrukturerat projekt som Göteborgs Stad genomförde inom projekttid och vi bidrog till att detta upprätthölls.

 • Referenser

  Vi genomförde en förstudie för Unfors Instruments räkning, vilka var i behov av ett intranät och anlitade oss för att undersöka marknaden.

 • Referenser

  Vi deltog i Astra Zenecas stora migreringsprojekt där mer än 16 000 datorer i Sverige skulle bytas ut och uppgraderas till en ny plattform. I detta projekt arbetade vi med informationsstrategier, planering och uppföljning av projektet.

   

 • Referenser

  På uppdrag av Vinnova genomförde vi en förstudie för VVP, projektet Värdeskapande VårdProcess. Vi undersökte vilka applikationer och verktyg det finns på den nordiska marknaden idag.

 • Referenser

  Västra Götaland beslutade sig för att skapa ett gemensamt digitalt radiologiskt arkiv. Vi ingick i projektorganisationen där vi ansvarade för uppföljning av projektet, struktur och rutiner. Under detta projekt samarbetade vi nära vårdpersonal och sjukhustekniker.