Nytt uppdrag hos Göteborgs universitet!

QDEC har fått ett nytt uppdrag hos IT-enheten vid Göteborgs universitet. Vår konsult ska arbeta som tf infrastrukturchef till tjänsten tillträds av ordinarie. Uppdragen innebär att tillsammans med tekniker på avdelningen driva frågor kring lagring, datacenter, migrering av e-post vidare på ett strukturerat och fokuserat sätt.

 

Uppdraget innebär även arbete med strategier, både kort- såväl som långsiktiga.

 

Vi är mycket glada för uppdraget och vår konsult ser fram emot en spännande tid!