Nytt uppdrag för Göteborgs Stad

QDEC har fått förnyat förtroende från Göteborgs Stad att delta i det stora projektet samgående av stadsdelar. Vi deltog i pilotprojektet och tog fram projektplan samt genomförde samgående gällande IT-infrastrukturen för 2 stadsdelar. Resultatet blev mycket lyckat. Denna gång kommer vi att ansvara för samgåendet mellan 3 eller 4 stadsdelars  IT-infrastruktur.