Ny större lagerlokal för att klara framtida expansion

QDEC har skaffat sig ett större lager för att kunna ta emot och lagerhålla en större mängd informationskiosker. Vi har helt enkelt växt ur våra nuvarande lokaler säger VD:n och behöver mer yta till våra tekniker. Besöksadressen är fortfaranden den samma: Hindås Stationsväg 4, Hindås