Konferens- och planeringsresa

För att planera och strukturera en av QDECs affärsidér reser vi på en konferens- och planeringsrsesa. Tillsammans med en utbildningskonsult ska vi arbeta fram ett koncept under ett antal dagar.