Konferens i Kiel “E-health for regions”

QDEC AB deltar i en konferens i Kiel som anordnas av e-health for regions, ett nätverk där flera europeiska länder ingår. Nätverket arbetar för att ta fram e-lösningar för vård och omsorg. QDEC AB representerade Intercare Connexion och Alkit AB. Läs mer: http://www.ehealthforregions.net/