itSMF höstkonferens

QDEC AB deltog i intressanta seminarier och debatter om ämnen som tjänstekataloger, skapa en tjänsteorienterad verksamhet mm. Läs mer: http://www.itsmf.se/index.asp