Innovationsbidrag!

QDEC har beviljats innovationsbidrag för utveckling av en ny affärsidé.

Det är Almi som har beviljat stödet och förstudien ska vara klar till sommaren 2014.

Vi kommer att berätta mer om detta längre fram.