Feedbax

Vi erbjuder interaktiva tjänster i snygga och väldesignade informationskiosker och pekskärmar.

För mer information -  FEEDBAX

Feedbax Garden – beslut om innovationsstöd

QDEC har beviljats EU-stöd från Jordbruksverket för att utveckla en innovation, vilken ska digitalisera och förbättra kommunikation mellan plantskola och dess beställare.

Genom standardisering av växtstorlek och växtnamn samt styrning av beställarna mot svenskproducerade plantskoleväxter, gynnas den inhemska  produktion och ger en snabbare och säkrare beställningsprocess.

Behovet av denna lösning är stort och vi drar igång direkt!

 

Tillsammans med våra samarbetspartner Sveplant AB, Woocode AB och Smarta system ska vi ta fram en ny, spännande tjänst för de professionella i trädgårdsbranschen.

Stödet finansieras av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden för att bilda innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet EIP.

 

 

Feedbax – nuvarande tjänster

Feedbax Växtsök
Feedbax Växtsök – en digital webbaserad växtdatabas som inspirerar kunder och underlättar personalens arbete genom tips och råd. Slutanvändaren söker efter växter för sin trädgård utifrån en rad olika kriterier såsom växtzon, växtfärg, växtläge etc.

Tjänsten finns tillgänglig:

      - i mobiltelefonen

- på surfplatta

- i en snygg och väldesignad informationskiosk

Feedbax Internet Point

Feedbax Internet Point – erbjud dina besökare en säker och stabil surfstation. Öka servicen till dina kunder/besökare genom tillgång till internet.

Feedbax drift och underhåll

Våra system är Linuxbaserade vilket ger oss en möjlighet att erbjuda skräddarsydda säkra lösningar till våra kunder.

Vill du ha ytterligare information kontakta oss på +46 (0)708 28 99 09 eller via mail: info@qdec.se