Feedbax

Vi erbjuder interaktiva tjänster i snygga och väldesignade informationskiosker och pekskärmar.

För mer information -  FEEDBAX

Feedbax Garden – beslut om projektstöd

QDEC har beviljats EU-stöd från Jordbruksverket för att bilda en innovationsgrupp som ska undersöka möjligheterna att digitalisera och förbättra kommunikation mellan beställare och plantskola genom standardisering av växtstorlek och växtnamn och styrning av beställarna mot svenskproducerade plantskoleväxter vilket gynnar inhemsk produktion.

Behovet av denna lösning är stor och vår förhoppning är att vi ska börja utveckla den nya tjänsten i januari 2018.

 

 

Feedbax – nuvarande tjänster

Feedbax Växtsök
Feedbax Växtsök – en digital webbaserad växtdatabas som inspirerar kunder och underlättar personalens arbete genom tips och råd. Slutanvändaren söker efter växter för sin trädgård utifrån en rad olika kriterier såsom växtzon, växtfärg, växtläge etc.

Tjänsten finns tillgänglig:

      - i mobiltelefonen

- på surfplatta

- i en snygg och väldesignad informationskiosk

Feedbax Internet Point

Feedbax Internet Point – erbjud dina besökare en säker och stabil surfstation. Öka servicen till dina kunder/besökare genom tillgång till internet.

Feedbax drift och underhåll

Våra system är Linuxbaserade vilket ger oss en möjlighet att erbjuda skräddarsydda säkra lösningar till våra kunder.

Vill du ha ytterligare information kontakta oss på +46 (0)708 28 99 09 eller via mail: info@qdec.se