Beslut om projektstöd!

Tidigare i år beviljades QDEC projektstöd från Jordbruksverket för att bilda en innovationsgrupp med kompetens att utförligt identifiera innovationer inom det område som vi har valt. Projektet innebär att vi ska bilda en innovationsgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att digitalisera och förbättra kommunikation mellan beställare och plantskola genom standardisering av växtstorlek och växtnamn, samt styrning av beställarna mot svenskproducerade plantskoleväxter vilket gynnar inhemsk produktion.

 

Vi ser verkligen fram emot att börja jobba med detta projekt och kommer att samarbeta med Åsa Bellner på Sveplant, Jenny Nilsson, fristående konsult inom trädgård och Anders Nygren på Beyondcom i Borås. Tillsammans ska vi ta fram en ansökan vars syfte är att utveckla en plattform som ska digitalisera och förbättra kommunikationen mellan växtbeställare och plantskolor.

 

/Charlotte Ljungblad

 

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling