Arbetssätt

Vår kärnkompetens är projektledning och verksamhetsutveckling. Vi har förmåga och kompetens att driva förändringsprojekt på ett kvalificerat och förtroendegivande sätt.

Vi kan bidra med friska idéer och kreativa lösningar för att hjälpa kunden att förändra och utveckla sin organisation, och alltid i samarbete med kunden.

Projektledning

Att arbeta med projekt kräver kompetens, struktur och tid.

Vi stöttar under förstudie, upphandling, genomförande och uppföljning.

Ett projekt kräver kundens engagemang och närvaro, det har stor betydelse för resultatet. Därför vill vi samarbeta nära våra kunder och efterfrågar även en tydlighet i er roll som beställare.

Att anlita en extern projektledare spar tid, pengar och personal. Vi säkerställer att projektet genomförs inom utsatt tid; vi avlastar personalen samt följer upp och håller ordning på alla detaljer från upphandling till projektavslut.

Inom projektledning har vi roller som projektledare, delprojektledare och samordnare – vår specialitet är planering, genomförande, administration och uppföljning av projekt.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling kräver strategiskt och kreativt tänkande. Tillsammans med kunden utvecklar vi strategier och tar fram planer för 1, 3 och 5 år.

Att utveckla en verksamhet och bygga upp en IT-struktur i organisationen är en utmaning. Att anlita extern kompetens är ett bra beslut för tillsammans med ert företags kompetens har vi möjlighet att skapa en innovativ och modern organisation.

Samarbete

Vi samarbetar med olika konsulter för att säkerställa att vi har de bästa resurserna. I vårt nätverk finns IT-tekniker, organisationspsykologer, projektledare, utbildare och projektadministratörer.

Reference image