Vi har erfarenhet från bland annat...

 • Västra Götalands region

  Västra Götaland beslutade sig för att skapa ett gemensamt digitalt radiologis...

  Läs mer här
 • Vinnova

  På uppdrag av Vinnova genomförde vi en förstudie för VVP, projektet Värdesk...

  Läs mer här
 • Astra Zeneca

  Vi deltog i Astra Zenecas stora migreringsprojekt där mer än 16 000 datorer i...

  Läs mer här
 • Unfors Instruments AB

  Vi genomförde en förstudie för Unfors Instruments räkning, vilka var i behov...

  Läs mer här
 • Göteborgs Stad

  Vi deltog i Göteborgs Stad stora migreringsprojekt Gbg3000 och då i rollen som...

  Läs mer här
 • Borås Elnät

  Projektledare för uppgradering av befintligt GIS-projekt. Vi har deltagit i hel...

  Läs mer här
 • Göteborgs Universitet

  Vi har i uppdrag att tillsammans med den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs...

  Läs mer här

Vad gör QDEC AB

Vad gör QDEC AB

QDEC AB är ett konsultbolag i IT-branschen. Vi kan projektledning och verksamhetsutveckling. I nära samarbete med våra uppdragsgivare utvecklar vi strategier och tar fram planer för att få ut mesta möjliga affärsnytta. Vi driver projekt på ett välorganiserat och strukturerat sätt. Våra kunder finns inom statliga och kommunala verksamheter samt i det privata näringslivet. Läs mer

Hur arbetar vi

Hur arbetar vi

QDEC AB har som grundläggande ideologi att skapa långsiktiga affärsrelationer. För oss är det viktigt att kunden känner sig trygg och har tillit till vår kompetens och kunskap. Tillsammans med kunden arbetar vi fram en helhetsbild över verksamheten och dess behov. Läs mer

Aktuellt

 • Ny applikation på Elmia Garden!

  Vi presenterar vår nya applikation på Elmia Garden!

  Publicerad 22/09/2018, Läs mer

 • Nytt uppdrag!

  Nytt uppdrag hos Ludvig Svensson.

  Publicerad 31/07/2018, Läs mer

 • Innovationsstöd beviljat!

  QDEC har beviljats projektstöd för att utveckla en innovation tillsammans med Sveplant

  Publicerad 25/03/2018, Läs mer

 • Beslut om projektstöd!

  Vi har beviljats projektstöd från Jordbruksverket.

  Publicerad 18/07/2017, Läs mer